Gennem Cultur & Engagement testen får virksomheden en ideel forståelse, fortolkning, ledelse og udvikling af virksomhedens organisations kultur, værdier og medarbejder engagement. Det giver et pålideligt og præcist benchmark for fremtidig beslutninger og planlægning.

Culture & Engagement er designet til at bidrage til virksomhedens strategisk og langsigtet organisationsændringer.

Virksomheden kan selv redigere spørgsmålene, udarbejde egne spørgeskemaer, downloade papirbaserede kopier af eksisterende spørgeskemaer, starte en ny undersøgelse af Cultur og Engagement og downloade Cultur & Engagementsrapporter.

threesixty er en professionel 360° måling til lederevaluering,

-adfærd og -udvikling. Lederevalueringen giver et dybdegående billede af, hvordan lederen opleves af andre, fra flere niveauer i virksomheden. Lederevalueringen tegner ydermere et nuanceret billede af lederens styrker og svagheder. threesixty sammenligner lederens egen præstation med ’best performers’ fra virksomheden.

threesixty er baseret på objektive data - typisk fra virkdomhedens eget personale, jævnaldrende, leder eller fra Benchmarking gruppen Feedback, mens det er helt anonymt, er derfor meget specifikt, meningsfuldt og kraftfuldt.