Hvad er mentaltræning?

Mentaltræning er kort fortalt en måde at træne og få indsigt i sindet på. Gennem mentaltræning kan du blive bedre til at navigere i en travl hverdag, og ved at styrke din mentale kapacitet og følelsesmæssige balance, kan du reducerer risikoen for stress, føle dig udbrændt og deprimeret.

Mentaltræning kan hjælpe os med at præstere bedre i en travl hverdag, fx ved:

at træne sindet til større kapacitet, styrket fleksibilitet og øget disciplin. Med kapacitet menes der at kunne modtage, rumme og behandle mere information. 

at være mere flexibel som indebærer at kunne manøvrere hurtigt og sikkert i den information

at være mere disciplineret for at holde fokus og koncentration i det omfang man ønsker det.


Prøv selv denne lille øvelse:

Øvelser inden for mentaltræning med fokus på åndedræt

Find et uforstyrret sted, sæt dig i en rank og afspændt position. Sæt dig til rette i en position, der afspejler stabilitet, ro og værdighed. Luk øjnene. Bliv opmærksom på at du trækker vejret. Og brug nogle åndedræt til at finde et sted, hvor du mærker din vejrtrækning tydeligt, fx ved næsen, i brystet eller maven – det sted er dit fokuspunkt gennem resten af træningen. Hold opmærksomheden på åndedrættet, og bring opmærksomheden tilbage, hvis den vandrer.

1. Åndedræt og afspændingsøvelse

• Sæt din alarm til 10-15 minutter.

• Hold opmærksomheden på dit åndedræt ved dit fokuspunkt gennem hele træningen, mens du tæller fra 1-10 på hver udånding. Så du tæller 1 på første udånding, 2 på anden udånding og så fremdeles, indtil du når 10, hvorefter du begynder forfra med 1.

• Når alarmen ringer, sluk den. Tag en dyb indånding, giv slip på udåndingen og læg mærke til, hvordan du har det i krop og sind.

2. 4x4 åndedræt

• Tæl langsomt til 4 på indåndingen, tæl langsomt til 4 på udåndingen gennem i alt 4 åndedræt.

3. Det beroligende åndedræt

• Forestil dig åndedrættet som bestående af fire faser; indånding, holde vejret, udånding, holde vejret. Lad de fire faser være lige lange, mens du tæller. Fortsæt i mindst 10 åndedræt.

4. STOP, 3-minutters øvelse

• Stop. Træk vejret (4 åndedrag af i alt 32 sekunder eller så mange åndedrag, som du finder passende). Observer, hvad der sker i krop og sind (og spænd om muligt af, hvor der er spændinger).