Referencer

Helena Stade www.aninja.se

Driver företaget Aninja utbildning med kurser inom personlig utveckling och kreativitet.

Jag har erfarenhet från ett antal personlighetstester och upplevde Psychometric online test som trovärdigt och seriöst.

Det är överskådligt utformat och gör det lätt att skapa en komplex men tydlig bild av individens förutsättningar och möjligheter.

Det är enkelt att utföra och läsa av och dra slutsatser utifrån.

Det ökade helt klart förståelsen för min personlighet i arbetssammanhang då jag upplevde att det gav mig en differentierad bild av min kompetens och mina utvecklingsmöjligheter

Testet bekräftade den bild jag har av mig själv men gav samtidigt också nya intressanta infallsvinklar.

Lars Weber, CEO & Headhunter hos Weber Search & Selection.

Jeg har gentagne gange anvendt The Quest Profiler i rekrutteringsarbejdet i min virksomhed. Samtidig må det siges, at mine erfaringer med diverse testværktøjer generelt ikke har været positive, måske fordi en vigtig detalje har manglet: arbejdet med kravprofilen har ikke været prioriteret af opdragsgiver.

Det område er vigtig i Quest, og fordi testen er så fantastisk detaljeret, får man som headhunter et fantastisk materiale at arbejde med og dertil en sikkerhed for, at kandidaten selv scorer sig op mod profilen.

Detaljeringsgraden i Quest vurderer jeg højt, fordi testen leverer troværdige data på den menneskelige faktor, evnen til tankevirksomhed, følelsesaspekt og det drive, som kandidaten demonstrerer. Yderligere rapporterer testen team stil, konflikthåndtering, emotionel intelligens, kultur match mellem kandidat og virksomhed, holdninger og kompetenceprofil.

Netop denne dybde har været medvirkende til at øge sikkerheden i valget af kandidater til virksomhed og opfyldelse af begges behov.

Nanna Jannov, Director, Head of Corporate & Pharma Legal at LEO Pharma

”Min opfattelse af testen er, at den er meget grundig end tidligere personlighedstest jeg har deltaget i.

Den gav et godt indblik i personlige præferencer i forhold til forskellige stillinger, til arbejdskultur og kompetencer. Særligt i forhold til de spørgsmål man kunne stille til en kandidat blive mere konkrete på baggrund af testen.”

Michala Søgaard - HR Business Partner - KOPENHAGEN FUR a.m.b.a.

Vores erfaring i Kopenhagen Fur med PQP har været positiv idet den afdækker meget forskellige kompetencefelter alt fra personlig, team-, salgs- og kompetenceprofil grundigt. Vores erfaring med personprofilværktøjet har været i rekruttering af en projektlederprofil, og i forbindelse hermed har værktøjet bidraget til at afdække kandidaters styrker og svagheder i forhold til de kompetencekrav et projekt kalder på i dets forskellige faser opstart, planlægning, eksekvering og afslutning.

Interviewguiden der følger med sig er omfattende men et konstruktivt bidrag til nye måder at stille spørgsmål på med henblik på at bekræfte og afdække styrker og svagheder. Den største overraskelse ved PQP har været, at den også dækker kandidatens JTI, (Jungianisk Type Index) som med fordel kan bruges i et videre udviklingsforløb både i individuelt og team øjemed.

Klik for at tilføje en titel

I forbindelse med mine opgaver, som coach ved karriereudvikling og outplacement programmer, har jeg erfaring fra forskellige personprofil programmer. Med en vis skepsis prøvede jeg The Quest Profiler, blev positiv overrasket over hovr dybdegående testen er, især de opfølgende spørgsmål oplever som meget sigende. Helt igennem et godt værktøj, som jeg kan anbefale ved rekrutterings af nye medarbejder eller medarbejderudvikling. 

Jeg oplever yderlig testen, som et godt værktøj til egen karriereudvikling ved at finde frem til hvilke værdier og arbejdsmuligheder den enkelte ønsker.

Min erfaring siger, at en test aldrig kan stå alene. Derfor er den omfattende interviewguide, der følger med, et rigtig godt værktøj med de underbyggende spørgsmål, som afdækning af både testpersonens svagheder og styrker, samt interviewet giver testpersonen en god forståelse for egne værdier og muligheder.