Ledelses coaching

Ledelses coaching.

Et godt arbejdsklima vil altid gavne forretningen. Det er godt for den generelle trivsel og et godt arbejdsklima giver højere produktivitet, effektiv personlig udvikling og langt de fleste problemer løses før tingene eskalerer.

Virksomhederne er rigtig gode til at  beskrive processer og arbejdsgange, men når det kommer til det lavpraktiske omkring, hvordan man reelt samarbejder og omgås hinanden og håndterer hverdagens problemstillinger og udfordringer, bliver det ofte lidt mere uklart.

Den uklarhed påvirker arbejdsklimaet og dermed indtjeningen. Når medarbejdere føler sig utrygge påpeger de ikke en problemstilling eller tør sige det som burde siges. Ofte bliver tingene taget ud af kontekst og det påvirker arbejdsklimaet.

Ledelse er langt fra bare et spørgsmål om opgaveplanlægning, økonomiopfølgning og MUS-samtaler. I dag er der fokus på lederrollen som aldrig før, som både er mere kompleks og krævende end før. Når der skal træffes afgørende beslutninger, står ledere ofte alene og er under pres for både at tilgodese medarbejdernes trivsel og skabe en god bundlinje.

De bedste resultater skabes når en leder hviler i sig selv, er tryg i rollen, er bevidst om sine styrker, tør uddelegere til og inddrage medarbejderne, hvor alle hvor alle kompetencer tages i brug, skabes de bedste forudsætninger for at sikre positive resultater for den enkelte og virksomheden.

Igennem individuel coaching kan du blive afklaret, og klædt på til at varetage din rolle som leder. Du får en sikker fornemmelse af din lederprofil og dine styrker som du kan sætte i spil for at løse hverdagens udfordringer.

Den individuelle ledelsescoaching kan hjælpe dig med:

  • at udvikle dit personlige lederskab
  • at identificere styrker og svagheder, både hos dig selv og i organisationen
  • at definere succeskriterier, indre ressourcer, behov og strategier
  • at komme i balance med dig selv og dit arbejds- og privatliv