Work Coaching

Flere og flere institutioner og virksomheder vælger at tilkoble en erhvervscoach. Det er ikke kun de større virksomheder, men også de mindre og mellemstore virksomheder som har gavn af at tilbyde deres medarbejdere støtte til at fokusere, bevare motivationen og udvikle sig. Coaching af medarbejderne et naturligt element i at sikre et godt arbejdsmiljø og en effektiv medarbejderstab.

Det kan være vanskeligt som leder selv at håndtere alle sine medarbejderes problemstillinger. Især fordi det ofte er problemstillinger, som medarbejderne ikke ønsker, at deres chef skal kende til. Dermed bliver problemerne ikke håndteret, men stjæler i stedet tid, energi og fokus i det skjulte.

Det er ikke kun virksomheden som får en gevinst. De medarbejdere, der bliver coachet, vil opleve øget glæde, motivation, dedikation og få arbejdsglæden igen.

Muligheden for at få nye perspektiver på det, der dræner eller forstyrrer, kan gen-starte netop den forandring, der skal til for, at medarbejderen efterfølgende kan vende tilbage til sit arbejde med fornyet overskud, fokus og motivation. Coachingen er på den måde både en problemknuser og virker som en energidrik.

Hvad skal medarbejderne coaches på? I coachingen fokuserer vi på, hvad der skal til for at hver enkelt medarbejder har de rette vilkår og det rette mind-z for at kunne udfylde deres rolle bedst muligt.

De fleste af os har oplevet, at det kan forringe vores arbejdsindsats eller trivsel, når der er noget, der støjer og den støj kan coachingen skal være med til at minimere.